Keresés

  Keresés  

Számítógép Center Szolnok

számítástechnikai webáruház és szaküzlet


Távszerződés


Vásárlási feltételek a www.hexxacomputer.com webáruházban

Megrendelésének leadásával Ön az Info Partner Hungary Kft.. vásárlója lesz.
Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat:

A szerződés tárgya a Info Partner Hungary Kft..- www.hexxacomputer.com internetes áruházában található valamennyi  illetve bármelyik árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.
 
Szolgáltató      adatai:  
A szolgáltató neve: HEXXAline Hungary Kft.
A szolgáltató székhelye: 1074 Budapest, Munkás utca 13. 1/9
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt levelezési címei: hexxacomputer@gmail.com ,                                                                              info@hexxacomputer.com
 
Bolt : HEXXACOMPUTER  
         5000 Szolnok Óvoda u.7   Tel: +3656422094   
         Nyitva   hétköznap : 9-17h
 
Adószám: 26224587-2-42
Cégjegyzék szám : 01-09-308744

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma:+ 36 56 422 094
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe :
ININET Internet Kft.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 14.
info@ininet.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-970252
 

email cím:  info@hexxacomputer.com

Általános feltételek

1. A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak az HEXXAline Hungary Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.)
Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az HEXXAline Hungary Kft., mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

2. A Szállító köteles utánvéttel illetve futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt
szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

3. Vevő köteles az általa feladott megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a
Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza -
készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, amennyiben azt korábban elektronikus úton még nem rendezte.

4. A vevőnek jogában áll, hogy a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elálljon. Ez esetben az elállás okán a
vevőnek fizetési kötelezettsége nincs, azonban a lemondást telefonon és írásban is jeleznie kell.

E-mail cím: info@hexxacomputer.com

5. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a
Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

6. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a HEXXAline Hungary Kft. nem iktatja.


Vételár, fizetési feltételek, szállítási információk

1. Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő
vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

2. A vételár kiegyenlítése és a szállítás az alábbi módokon történhet:

1. Magyarország területén a futárszolgálatnak készpénzben.

A szállítási idő a rendelés leadásától számított 2-5 munkanap.

2. A vevőnek a későbbiekben lehetősége lesz a vételárat és a szállítási díjat előre átutalni, ebben az esetben a megrendelt áru átvételekor semmilyen fizetési kötelezettsége nincs.

3. Jelen pillanatban csak magyarországi címre teljesítendő rendeléseket tudunk elfogadni. A későbbiekben tervezzük a külföldi, elsősorban a szomszédos országokból érkező megrendelések teljesítését is.

Vásárlástól való elállás joga, szavatosság

1. A vevő az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.� és 5.� szerint.

2. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a HEXXAline Hungary Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

3. A HEXXAline Hungary Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolásban, újszerű állapotban lévő termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. (Visszavételi Szabályzat)

4. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.


A felelősség korlátozása

1. A www. hexxacomputer.com áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

2. A HEXXAline Hungary Kft. semmilyen módon nem felelős az alább
felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.

2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.hexxacomputer.com akadálytalan működését és a vásárlást.

3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

4. Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.

6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

7. A HEXXAline Hungary Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a www.hexxacomputer.hu áruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.

8. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

9. Egyedül a vásárló felelős a www.hexxacomputer.com áruházhoz való kapcsolódásáért és a www.hexxacomputer.com áruházban való vásárlásért.

10. A HEXXAline Hungary Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

11. HEXXAline Hungary Kft. bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a www.hexxacomputer.com áruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

12. A HEXXAline Hungary Kft. bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a ww.hexxacomputer.com áruházat,
bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét. A HEXXAline Hungary Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz.

13. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a www.hexxacomputer.com áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

14. Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a HEXXAline Hungary Kft..szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.


Adatvédelem, személyes adatok

1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden vásárlónak joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely vagy akár az összes általa megadott információt, adatot.

2. A HEXXAline Hungary Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók a HEXXAline Hungary Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni,
felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

3. Külön rendelkezés hiányában a HEXXAline Hungary Kft. a www.hexxacomputer.comregisztrációnál megadott e-mail címen a
későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól.


A webáruház üzemeltetője

 
Tuladonos neve: HEXXAline Hungary Kft.
A szolgáltató székhelye: 1074 Budapest, Munkás utca 13. 1/9


| 
Oszd meg a hírt iwiwen
|

Kosarad

Az Ön kosara még üres.
Termékek megrendeléséhez kérjük használja a "Kosár"-ba gombot!

Ugrás a kosárhoz

Itt elérsz

HEXXAline Hungary Kft..
Szolnok, Óvoda út 7.
Tel.: 06 (56) 422-094
www.hexxacomputer.com
info@hexxacomputer.com
 
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 09:00-17:00